Çevre Politikası

Gelecek nesiller için çevrenin korunması ve sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla; çevreci otel politikalarını kullanma ve bu doğrultuda gerekli tedbirleri uygulama konularında kararlıyız.

Çevreci bir otel olabilmek için, faaliyetlerimizin çevreye olan etkilerini biliyoruz ve bu etkileri en aza indirmek için çalışıyoruz.

Birlikte çalışarak, çevreyi daha temiz ve güvenli bir hale getirebilir, çevresel sorunlara dikkat çeken bir odak noktası olabiliriz.

Çevre Faaliyetleri Konusundaki Taahhütlerimiz

İlgili çevre mevzuatı ile uyumlu, gelecekteki gereksinimlerimize ve yükümlülüklerimize karşı proaktif bir yaklaşım sergileyerek,

Misafirlerimizin beklentilerine uygun hizmet kalitemizi korurken, aynı zamanda doğal kaynakların korunması amacıyla enerji, su ve malzemelerin sorumlu kullanımını sağlayarak,

Enerji tüketimi, su tüketimi, atık malzemelerin yönetimi gibi alanlarda, yeniden kullanım ve geri dönüşüm faaliyetlerini uygulayarak ve bu faaliyetlere ilişkin performansımızı izleyerek,

Çevreci politikalara ve uygulamalara sahip olan uygun işbirlikleri ile ve tedarikçilerle birlikte çalışarak,

Aktif bir çevre ekibimiz aracılığıyla çalışmalarımızı sürekli gözden geçirip güncel tutarak ve çalışmalarımızı tüm çalışanlarımıza ileterek, onları eğiterek yerine getiririz.

megasaray club belek
MEGASARAY CLUB BELEK
megasaray westbeach antalya
MEGASARAY WESTBEACH ANTALYA
megasaray resort side
MEGASARAY RESORT SİDE
megasaray mount erciyes
MEGASARAY MOUNT ERCİYES